Anna-Maria Laine

Hyvää kieltä ja rohkeaa viestintää arvostava kreabiitti, jonka keittiönpöytä on kaaoksessa mutta projektit hanskassa. Elämänohje? Aina on tilaa yhdelle sipsille.

ESEF-raportointi alkaa: oletko valmis tägäämään? 

Euroopan laajuiset ESEF-vaatimukset vaikuttavat jatkossa tilinpäätösraportointiin. Kirjoitimme tämän helppolukuisen artikkelin, josta on toivottavasti hyötyä ja iloa sinulle, joka pyörittelet tilinpäätös- ja vuosiraportointiaiheita työpöydälläsi! 

ESEF lyhyesti 

Kaikkien pörssilistattujen yhtiöiden on jatkossa raportoitava tilinpäätöstiedot yhtenäisessä digitaalisessa muodossa. Vaatimus koskee kaikkia EU-alueen pörssiyhtiöitä 1.1.2020 alkaneelta tilikaudelta lähtien.  

Yhteinen raportointimalli parantaa tilinpäätöstietojen vertailtavuutta ja lisää avoimuutta eurooppalaisten listayhtiöiden välillä. Samassa digitaalisessa muodossa olevia tilinpäätöstietoja voi verrata sujuvasti vaikkapa yli kielirajojen, ja koneälyn hyödyntäminen suurten tietomassojen analysoinnissa helpottuu. 

Yhteiseksi sovittu raportointimuoto on European Single Electronic Format (ESEF). 
ESEF-vaatimukset edellyttävät, että tietyt luvut on merkittävä tilinpäätösraporttiin koneluettavilla XBRL-merkeillä eli tägeilläja että tilinpäätös on julkaistava XHTML-dokumenttimuodossa. Koneluettavat tägit kertovat vertailukelpoisia tietoja siitä, mitä tilinpäätöstaksonomian eriä mikäkin yrityskohtainen merkintä vastaa.  

Tällä hetkellä vaatimus koskee konsernitilinpäätöksen päälaskelmia (tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista). Vuonna 2022 ESEF-raportointi laajenee myös liitetietoihin.  

Ensimmäinen ESEF-vuosikertomus edessä? 

Tärkein vinkkimme on tässä: Varaa vuosikertomustiimin kick off kalenteriin normivuotta vauhdikkaammin!  

ESEF-sääntely ei vaikuta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöön, julkistamisaikatauluun tai tiedon jakeluun. Käytännössä ainoa muutos tulee siis julkistettavan tiedon muotoon. Ensimmäisenä raportointivuotena on kuitenkin tehtävä monta käytännön päätöstä siitä, miten yrityksessä halutaan toimia.  

Lisäksi yrityksenne IFRS-luvuista vastaavat haluavat todennäköisesti konsernin päätaulukot taitettuna käyttöönsä hyvissä ajoin, jotta ehtivät testata tägien tekemistä rauhassa. Projektin loppuun on myös ensimmäisenä vuotena hyvä varata ylimääräinen hetki viime hetken viilailuiden varalle. 

Aloita tästä 

Tärkein päätös, josta kannattaa lähteä liikkeelle, on pohtia yhdessä oman tiimin ja vuosikertomuskumppanin kanssa, mikä on juuri teille sopiva tapa vastata ESEF-vaatimuksiin. Vaihtoehtoja on useita ja jokaiselle löytyy sopiva vaihtoehto. Ennen valintaa kannattaa vielä varmistaa, että toimittajalla on vaadittava sertifikaatti. Kokosimme yhteen eri ratkaisuvaihtoehdot sekä esimerkkejä palveluntarjoajista: 

  1. ”Tägää itse”-ratkaisut: esim. Amana.de, jota myös esimerkiksi CtrlPrint käyttää. 
    InCopya CtrlPrintin kautta käyttävälle asiakkaalle kätevä ratkaisu voi olla hankkia IFRS-luvuista vastaavalle tiimille lisäpalveluna Tagger-työkalu, jonka avulla prosessi kulkee pääosin kuten ennenkin. Taggerissa tägit voi tehdä osin automaattisesti, mutta työkalu mahdollistaa myös räätälöidyt ratkaisut (esim. yrityskohtaiset laajennukset). Merkin voi tehdä myös tyhjään lukusoluun, ja kaikki käyttäjät näkevät onko solu jo hyväksytty vai vaatiiko se vielä toimenpiteitä. Kun luvut myöhemmin päivitetään taittotiedostoon, ne päivittyvät Taggeriin automaattisesti. CtrlPrint tarjoaa käyttöönottokoulutuksen, teknisen tuen sekä käyttötuen.

  2. Osittain automatisoidut ratkaisut: esim. Clausion.  
    Clausionin palvelussa tilinpäätöstiedot linkitetään ensin itse ESEF-taksonomioihin, ja palvelu avustaa tässä työssä osin. Sen jälkeen linkitykset tarkistetaan ja lopuksi raportti tallennetaan xHTML-muotoon

  3. Täysin automatisoidut ratkaisut: esim. Parseport.com​. 
    Täysin automatisoidussa vaihtoehdossa palveluun syötetään vaaditut viisi taulukkoa Excel-muodossa. Taulukoiden sisältö validoidaan ja XBRL-kentät tunnistetaan otsikoista, käytetystä kielestä riippumatta. Lopuksi palveluun lisätään valmis, taitettu PDF-tiedosto, ja tägätyt taulukot yhdistetään PDF:n ulkoasuun. Lopputuloksena on XHTML-tiedosto, jonka ulkoasu vastaa lähes täysin PDF-raporttia. 

Kreab Helsingissä suunnittelemme ja taitamme vuosikertomukset tarkasti ja tehokkaasti, kuten ennenkin. Varaudumme XBRL-tägien lisäämiseen joko taittotiedostoon tai pdf:ään, asiakkaan valitseman vaihtoehdon mukaan (eli ulkoisen palveluntarjoajan avulla tai yrityksessä sisäisesti). Valmistamme luotettavasti ja sovitun aikataulun mukaisesti valmiin PDF:n, jonka sitten konvertoimme valitun vaihtoehdon avulla XHTML-tiedostoksi. Ja loppuun ilouutinen: Kerran hyvin tehtyä tägäystyötä ei tarvitse uusia joka vuosi, vaan jatkossa tägit säilyvät ja vain luvut muutetaan.

ESEF-muotoisen tilinpäätöksen varmentaminen on tällä hetkellä vapaaehtoista, mutta esimerkiksi Finanssivalvonta suosittelee sitä. ESEF-vaatimusten mukainen XHTML-tilinpäätösdokumentti pitää toimittaa Helsingin pörssiin (Nasdaq Helsinki), joka ylläpitää kansallista tiedotevarastoa Suomessa. 

Verkossa suosittelemme julkaisemaan normaalin interaktiivisen PDF:n sekä lisäksi erillisen XHTML-raportin, josta käyttäjä voi halutessaan lukea XBRL-tägien sisältämät lisätiedot. Kokemuksemme mukaan XHTML-muotoiset raportit ovat nimittäin tiedostoina suuria ja siten PDF:ää hitaampia käyttää. 

Muista: et ole yksin! 

Vuosikertomuskumppanina toimivaan viestintätoimistoon kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos mietit, mikä vaihtoehdoista toimisi juuri teillä parhaiten. Olemme kevään aikana perehtyneet tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ja siksi iloisia, jos voimme auttaa! 

p.s. Jäikö joku asia vielä mietityttämään? Esimerkiksi Finanssivalvonnan sivuilta löytyy selkeä ja kattava tietopaketti, joka lisää ESEF-ymmärrystä ja vähentää tägäystuskaa, kas tässä!