Mikael Jungner

Tyttären isä. Sukellusopettaja. Vuorovaikutus. Kasvuyritykset. Digitalisaatio. House of Cards.

Kaikki työ on kohta viestintää

Teollisen ajan tehokkuus perustui työn pilkkomiseen ja tuon pilkotun työn standardointiin. Samalla kun tehtiin näin, erotettiin työn tekeminen ja ajattelu toisistaan. Tekeminen kuului työntekijälle ja ajattelu pomolle. Liukuhihna on tästä tunnetuin esimerkki. Tämä tapa toimia alkoi teollisuudesta ja levisi sieltä kauppaan, hallintoon ja koulutukseen.

Viestintä työpaikalla oli pelkistettyä. Työntekijä sai ohjeet siitä, mitä piti tehdä. Työntekijä raportoi siitä, mitä oli tehnyt. Yksinkertaista ja helppoa viestintää.

Nyt ja tulevaisuudessa teollinen tapa toimia ei enää riitä. Maailmasta on tullut niin nopeatempoinen ja mutkikas, että työntekijänkin on ryhdyttävä ajattelemaan isoa kuvaa, mahdollisuuksia ja uhkia. Lisäksi työntekijän on kyettävä tarttumaan nopeasti tuumasta toimeen, kyselemättä lupaa pomolta.

Moinen vaatii viestinnältä paljon. Työ kun rakentuu jatkossa konkreettisten ongelmien löytämiseen ja ratkaisemiseen. Liukuhihnan maailmasta siirrytään räätälöinnin maailmaan. Työntekijän on siksi tiedettävä yrityksen strategia ja tavoitteet, jotta hän voi tarttua tilaisuuksiin. Työntekijän on siksi pystyttävä kertomaan konkreettinen tilannekuva kollegoilleen ja johdolle. Lisäksi työntekijän on pystyttävä yhdistämään yrityksen osaaminen kulloisenkin ongelman ratkaisuun. Lyhyemmin sanottuna kaikki arvokas tapahtuu jatkossa vuorovaikutuksessa.

Yhdensuuntaisen tiedon välittämiseen rakennettu viestintä ei helpolla taivu tukemaan vuorovaikutusta. Tämä on se suurin yritysviestinnän yksittäinen haaste.

Mitä uusi tapa tehdä työtä vaatii viestinnältä?

Tarvitaan tunne. Tunnepohjainen oivallus ja ymmärrys kun on huomattavasti tehokkaampaa kuin pelkkiin faktoihin perustuva viestintä.

Tarvitaan visuaalisuus. Mitä monimutkaisemmasta ongelmasta on kyse, sitä tärkeämpää on kyetä kirkastamaan olennainen.

Tarvitaan kiteytystä. Digitaalisessa ajassa on runsautta kaikesta muusta paitsi ajasta. Siksi viestinnän on pyrittävä joka käänteessä säästämään työntekijöiden aikaa.

Tarvitaan alusta. Sosiaalinen media, applikaatiot ja sisältö tuottavat sitä parempaa tulosta, mitä hiotumpi tekninen prosessi ja viestinnällinen strategia tekemisen takaa löytyy.

Tarvitaan yhdessä oppimista. Liukuhihnalla tehokkuus tulee prosessin hiomisesta. Räätälöidyssä tekemisessä tehokkuus syntyy työssä oppimisesta.