Konflikteja ja ryhmäajattelua päätöksenteossa

Kirsi Piha kuuluttaa konfliktien perään laadukkaamman päätöksenteon nimissä. Piha kirjoittaa, kuinka tutkimuksessa on huomattu ystävistä koostuvan ryhmän tekevän huonoja päätöksiä liike-elämässä siksi, että ystävän ajattelua ei haluttu haastaa.

Ryhmäläiset halusivat ensisijaisesti, että heillä on mukavaa keskenään. Toiset ryhmät, joissa ryhmän jäsenet joutuivat oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja jossa syntyi konflikteja, tekivät parempia päätöksiä. (Lue Pihan kirjoitus täältä.)

On totta, että ystävykset saattavat ajautua päätöksenteossa ryhmäajatteluun. Ystävien välillä vallitsee suuri koheesio – päätöksiä tehdään hyvässä yhteisymmärryksessä miettimättä päätöksen laadukkuutta. Mutta takaavatko erimielisyys ja konfliktit laadukkaan päätöksen? Eivät takaa.

Ratkaisu laadukkaiden päätösten tekoon on hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Päätöksentekotaito on taito siinä, missä pyörällä ajaminen. Emme opi ajamaan ennen kuin olemme harjoitelleet. Toiset ovat luonnostaan lahjakkaampia urheilussa, toiset vaativat enemmän harjoittelua. Näin on myös ryhmäviestintätaitojen, kuten päätöksenteon, laita.

Ryhmä tekee laadukkaita päätöksiä silloin, kun sen jäsenillä on riittävät tiedot ja taidot toimia ryhmässä. Ryhmän jäsenillä tulee olla käsitys siitä, millaiset vuorovaikutuslait ryhmässä vallitsee: ymmärrys päätöksenteosta prosessina, päätöksenteon vaaranpaikoista ja ennen kaikkea siitä, miten varmistetaan päätöksen laadukkuus. Erimielisyyttä tarvitaan näkökulmien tarkastelussa ja ajattelun ravistelussa, mutta mikään itseisarvo se ei ole.

Vuorovaikutustaidoiltaan kompetentti ryhmä tekee hyviä päätöksiä, vaikka ryhmäläiset olisivat ystäviä keskenään. Toisiaan haastava, konfliktiherkkä ryhmä voi myös tehdä laadukkaita päätöksiä. Mutta niin kauan kuin ryhmä ei ymmärrä, miten laadukas päätös on syntynyt, onnistuminen on sattumasta kiinni. Ei konfliktista.