Matti Saarinen

Matti on monessa liemessä keitetty mitä vaativimpiin viestintähaasteisiin innolla ja kokemuksella tarttuva hallituksemme puheenjohtaja. Kokemusta on Nokiasta, Nesteestä ja 15 vuotta Kreabista. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry palkitsi Matin jo arvostetulla elämäntyöpalkinnolla, mutta Matti ei hellitä, vaan painaa hommia täyttä häkää.

Kunta kukoistaa tai lahoaa – erottaudu

Maailma on markkina. Kaikki kilpailevat. Monet menestyvät, toiset hiipuvat. Tämä ei koske vain yrityksiä, vaan yhä vahvemmin myös valtioita, maita, seutuja, kaupunkeja ja kuntia.

Kunnat tarvitsevat asukkaita, työtä tekemään ja tuloa tuottamaan. Ihmiset hakeutuvat sinne, missä on toimeentuloa, mutta myös turvallisuutta, viihtyisyyttä, hyvää elämänlaatua.

Kun kunnan kuva on hyvä ja kilpailukykyinen ja sen todellisuus ja kuva kohtaavat, kunta menestyy. Sillä on hyvä brändi ihmisten, yritysten, investoijien ja päättäjien parissa.

Brändin välttämätön ehto on erottuminen. Tapana on matkia muita: jos Suomen kaikki biotalouden ja
-teknologian ja tietotekniikan, jopa peliteollisuuden kärkikunniksi julistautuneet kunnat täyttäisivät tavoitteensa, Suomi olisi täynnä ja pelkästään näitä ihmetekoja. Netti on nopein tiedonantaja. Kun selaa kaupunkien kotisivuja, voi todeta saman kuin yrityksilläkin: lähes kaikki käyttävät samoja adjektiiveja kuvaamaan itseään. Näin ei erotuta.

Suomi mitataan jatkuvasti parhaimpiin kuuluvaksi yritystoiminnan ympäristöksi, mutta silti tänne tulee kovin niukasti ulkomaisia investointeja. Ruotsiin tulee monin kerroin enemmän. Kun vertaa viestintää, menestyjät erottuvat selvästi. Omaperäinen, rohkea ja keskinkertaisuudesta irtoava ote näyttää voimansa.

Kreabin Ruotsin toimisto on vuosia työskennellyt Tukholman kaupungin kuvan eteen. Capital of Scandinavia kukoistaa.

Suomessa selvitimme, mistä kiikastaa, kun Helsingin seutu tahtoo jäädä jälkeen kilpailijoistaan, jotka eivät suinkaan ole muut Suomen kaupungit, vaan Itämeren alueen metropolit. Laadimme 21 toimenpide-ehdotusta, jotka pääkaupunkiseudun kunnat hyväksyivät yksimielisesti.

Hyvin vaikeitakin vaiheita kokenut alue, kuten savupiipputeollisuuden runtelema Kotka, voi uudistua, kun se tunnistaa luontaiset vahvuutensa ja viestii ne. Itseluottamus ei ole katteetonta, Kotka on noussut tuhkasta ennenkin.

Sote-uudistus leikkaa kuntien tehtävistä valtavan osan maakunnille. Kunnille jäävistä tärkeimpiä on elinvoimasta huolehtiminen, sen vaaliminen ja vahvistaminen. Kuntalaiselle kunta ilmentyy kolmella tavalla: hallintokuntana, palvelukuntana ja identiteettikuntana.

Hallinto on järjestettävä tehokkaaksi ja sujuvaksi, kuntalaisia kuuntelevaksi. Palvelujen tulee olla helposti saatavilla ja vastata monipuolisiin tarpeisiin. Identiteetin tulee tarjota asukkailleen perusteltu mahdollisuus rakentavaan seutuylpeyteen. Se näkyy ja vaikuttaa.