Tuomas Tierala

Tuomas on erikoistunut vaikuttajaviestintään ja strategiseen viestintään. Hänellä on laaja osaaminen energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan saralla. Tuomas johtaa vaikuttajaviestinnän tiimiämme Helsingissä ja työskentelee projekteissa muissa jäsenmaissa. Hän on myös vastuussa laajemmasta asiakkuuksien kehittämisestä ja toimii yhteyshenkilönä Kreabin Brysselin toimistoon.

Lähtemisen sietämätön keveys vai vaikeus?

Kun pääministeri David Cameron antoi lupauksen vuoden 2013 aikana järjestää kansanäänestyksen Iso-Britannian EU-jäsenyydestä, kansallisella tasolla avautuivat tulvaportit, joita ei vieläkään ole saatu suljettua. Äänestykseen johtanut kehitys ja julkinen keskustelu oli varsin värikästä ja piti sisällään paljon asiapitoista ja vähemmän asiapitoista keskustelua. Vaaleja edeltäneestä keskustelusta voidaan toki olla montaa mieltä ja sen asianmukaisuudesta keskustella, mutta tuloksesta ei jäänyt epäselvyyttä. Iso-Britannia äänesti eron puolesta. Brexitin puolustajat kuvasivat maahanmuuton uhkana ja pystyivät luomaan vahvan vastakkainasettelun

Vuoden 2017 aikana Iso-Britannian hallitus on käynnistänyt prosessin valmistelemaan eroa unionista. Ero on kuitenkin aiheuttanut myös valtaisaa kuohuntaa niin Iso-Britannian itsensä sisällä kuin muissakin unionin maissa. Suurimmat kysymykset Iso-Britannian sisällä käsittelevät Englannin, Skotlannin ja Irlannin keskinäisiä suhteita ja mahdollista osittaista jäämistä osaksi unionia. Suuri kysymys eron kohdalla on sen taloudelliset vaikutukset niin muissa unionin maissa kuin Iso-Britannian osissa. Sallitaanko Iso-Britannian säilyttää EU:n sisämarkkinoiden suomat edut ja kuinka paljon Iso-Britannia on velvollinen maksamaan lähtönsä yhteydessä?

Viime aikoina on ollut paljon puhetta, että Iso-Britannia haluaisi säilyttää erillisellä sopimuksella itselleen edullisen kauppasopimuksen EU:n kanssa. Erillinen sopimus ja sen suomat edut ovat herättäneet närää etenkin Norjassa, jossa uskotaan EU:n antavan Iso-Britannialle paremman pääsyn sisämarkkinoille kuin sillä itsellään. Tämä taas voi haitata Norjan ja EU:n välejä. Brexitin taustalla oli sen puolestapuhujien voimakas halu rajoittaa ihmisten vapaata liikkuvuutta EU:n sisällä. Norja sen sijaan on Schengen -maa. Iso-Britannialle voitaisiin tältä pohjalta tarjota korkeintaan vapaakauppasopimusta, jollainen EU:lla on mm. Kanadan kanssa.

Julkisessa keskustelussa on kerännyt paljon huomiota perustavaa laatua oleva kysymys; eroaako Iso-Britannia unionista vai jääkö sen osaksi? Jopa Ukip -puolueen entinen johtaja Nigel Farage on väläytellyt Brexitin mahdollista perumista uudella kansanäänestyksellä. Komission puheenjohtaja Juncker antoi myös ymmärtää, että ovi unioniin on edelleen auki. Lausuntojen taustalla on eroneuvottelujen vaikeus ja Iso-Britannian hallitukselle valjennut dualistinen ongelma. Sisämarkkinoiden suomia etuja ei voida enää saavuttaa ilman jäsenyyttä eikä omia äänestäjiä voida tyydyttää ilman mittavia myönnytyksiä EU:n puolelta eroprosessissa ja kauppasopimuksessa.

 

Miten tästä eteenpäin?

Jääkö Iso-Britannia EU:n jäseneksi vai ei, on keskeinen kysymys. Unionin kannalta on kuitenkin merkittävää pystyä varautumaan tulevaisuuteen oli Iso-Britannia sen jäsen tai ei. Tuleva lainsäädäntö ja seuraava vaalikausi on rakennettava sillä varauksella, että Iso-Britannia jättää unionin. Iso-Britannian jääminen unioniin olisi positiivinen lisäys, mutta on muiden 27 jäsenmaan ja Unionin päätöselinten vastuulla huolehtia, että viesti ja todellisuus yhtenevät. Euroopan unioni jatkaa ja selviää ilman Iso-Britanniaa. Helppoa se ei ole, mutta yhteinen ja vahva rintama on nyt äärimmäisen tärkeä.

Brexit tarjoaa mahdollisuuden yhdistää Manner-Eurooppa aidosti yhteisen tavoitteen taakse. Yhteinen tavoite rakennetaan selkeällä päämäärän asettelulla ja yhteisen rintaman todellisella osoittamisella. Vahvojen mielikuvien juurruttaminen ja toistaminen toimivat Brexitin kannattajien kohdalla. Selkeän ja ytimekkään viestinnän on kyettävä luomaan vahva mielikuva unionista ja sen tulevaisuudesta. Unionin viestinnän ja todellisten tekojen tulee kohdata ja onnistua sen oman tulevaisuuden tähden.