Eva Opas

Kreabiitti. Graafinen suunnittelija ja luova johtaja, jota inspiroi hieno design ja sanat, jotka herättävät tunteita.

Millainen on hyvä mainoselokuva – ohjaaja Marko Rantanen?

Tunnettu mainoselokuvaohjaaja ja –kuvaaja Marko Rantanen kuvasi myös KreabMedian alkusivun videon. Työn lomassa miehellä oli aikaa arvioida työskentelyn eroja Suomessa ja nykyisessä asuinmaassaan Tanskassa sekä erilaista suhtautumista visuaalisuuteen. 

1.Millaista on asua Köpiksessä designin inspiroivassa maassa ja mitä eroja on Suomeen?
Kuvaa käytetään paljon enemmän ja sille lasketaan suurempi arvo. Suomessa välillä tuntuu kuvien tekemisen olevan pakollinen paha, mutta Tanskassa se on olennainen osa prosessia. Monasti mennään visuaalisuus edellä, eikä tekniikka.

2. Miten ala on muuttunut viimeisen 5-10 vuoden aikana?
Kiire on lisääntynyt ja sitä kautta päätösten teko jätetään liian myöhäiseksi tai päätöksiä muutetaan jopa kesken kuvausten. Se monasti näkyy heikkona laatuna lopputuloksessa, kun työryhmä ei ehdi valmistautua ja keskittyä olennaiseen.

3. Millainen on loistava video?
Hyvä video on joko informatiivinen eli esitetty asia tulee selvästi esille tai sitten video herättää katsojassa tunteen. Parhaissa tapauksissa tapahtuu molemmat.

4. Millainen on hyvä ja toimiva briiffi asiakkaalta, jotta molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä eli itse ohjaaja ja asiakas?
Hyvä briiffi kiteyttää videon tarpeen, on listattu karkeasti mitä halutaan/mitä ei haluta, tehdään myös brändi selkeäksi tekijöille. Mediat ja niiden kestot olisi hienoa myös olla selvillä, koska ne saattavat vaikuttaa toteutukseen.