Timanttista työkulttuuria

Kreabin yrityskulttuuri korostaa nykyaikaista toimintamallia. Ilmapiiri on avoin, mukava ja ennen kaikkea vastaanottava. Myös meidät Media ry:n safarilaiset otettiin ystävällisesti vastaan – pääsimme heti osaksi Kreabiitti-porukkaa. Huippuluokan työilmapiirissä on mukava työskennellä!

Konsulttiharjoittelija Tiina Varhee pitää siitä, että toisilta saa aina palautetta niin kehitettävistä asioista kuin onnistumisistakin. Eri asiakkuuksien tiimit vaihtavat keskenään ideoita ja hommia tehdään yhdessä. Työpäiviin kuuluu aina mielenkiintoisia keskusteluja, hauskuutta unohtamatta.

Aina tervehtimisestä tiedotuspolitiikkaan toiminta on ollut erinomaista. Kreab on malliesimerkki työyhteisöstä, jossa on hyvä yhteishenki. Tiimillä on kirkkaasti aistittavissa yhteinen päämäärä, intohimo tekemiseen sekä jaettu näkemys työn tarkoituksesta.

Kreabin avotoimiston parhaita puolia ovat tiimin jäsenten tasa-arvoisuus ja valmius työkaverin auttamiseen tilanteessa kuin tilanteessa. Tekemistä leimaa avoimuus ja yhteisöllinen meininki.

Työkulttuuri on luottamuksen kulttuuria,

viestintäkonsultti Sara Salomaa kuvaa Kreabin yhteisöä. Hän kuvailee toimistoa heterogeeniseksi työyhteisöksi, jossa on persoonia erilaisista taustoista eikä sisäisiä kilpailuasetelmia ole. Luottamuksen kulttuuri on myös luottamusta avun saamiseen, Sara toteaa.

Lauri Hyppölä, johtava viestintäkonsultti, kuvailee Kreabin ilmapiiriä valmentavaksi. “Työkulttuuri on sellainen, että jokainen saa hyödyntää omia vahvuuksiaan.” Samalla kaikki kantavat itse vastuun omista projekteistaan.

Toimistolla on mahdollisuus olla oma itsensä ja tehdä töitä valitsemallaan tavallaan. Kreabin itseohjautuva tiimi on timanttinen.

Viestintäkonsultti Tero Lehtinen kuvailee työyhteisöä vapaaksi, vastuuta unohtamatta:

Täällä vallitsee täydellinen vapaus, joka näkyy erittäin hyvänä kasvuympäristönä uusille ideoille.

Kaksiviikkoisen safarin kohokohtia olivat ehdottomasti aamupalaklubit, joissa tiistaiaamujen ankeus unohdettiin hyvien aiheiden ja maistuvan ruoan avulla. Nämä yhteiset kokoontumiset olivat mainio tilaisuus kuulla ajankohtaisista asioista ja mahdollisuus kehittää toimiston sisäistä viestintää uudelle tasolle.

Mielenkiintoista on nähdä miten Kreab lähtee kehittämään työkulttuuriaan tästä eteenpäin.

Kirjoittajina toimivat Media ry:n yritysafarilla Kreabilla työskennelleet Aino, Anni ja Nelli. Safarilaiset viettivät Kreabilla kaksi viikkoa tutustuen viestintätoimiston arkeen.