Viesti viestin takana

Jokainen viesti kertoo tarinan, toden tai epätoden. Tai kuten valeuutisten aikakautena olemme oppineet, viesti voi sisältää osittain sekä tosia että epätosia väittämiä.

Viestintäala on murroksessa. On otettava selkeitä linjauksia ja pelattava samojen sääntöjen mukaisesti. Lukijan on tiedettävä oikeutensa sekä kirjoittajan vastuunsa ja velvoitteensa. Julkisen sanan neuvosto aloitti vastikään Vastuullista journalismia -kampanjan aiheesta.

On lukijan maailmankatsomuksesta ja elämänhistoriasta kiinni, ottaako hän annetun totena vai ei. Paljon tietenkin vaikuttaa myös kanava, joka viestin jakaa ja henkilö, joka viestin kertoo. Emme voi täten etukäteen tietää itse viestin lopputulemaa.

Toimittajan tehtävä on kertoa maailmasta totuudellisesti. Juttuideoita tarjotaan ulkopuolelta, ja on aina tarjottu. Toimittajan tehtävä on paneutua aiheeseen syvemmin ja monipuolisemmin, kuin mitä hänelle tarjotaan.

Loppupeleissä toimittaja on vastuussa vain lukijalle.

Perustele, perustele, perustele

Tietoa saa nykyään milloin, mistä ja minne vain. Tilannetta voi verrata New Yorkin eläväiseen ja alati hereillä olevaan Manhattaniin: oli kellonaika mikä tahansa, saa himot tyydytettyä, oli kyseessä tuore naan-leipä, klubittaminen tai kuntonyrkkeily.

Mikä sitten jää ammattitoimittajan tehtäväksi informaatiokylläisessä maailmassa, jossa jokainen voi toimia oman elämänsä toimittajana ja viestijänä?

Asioiden yhteyksien selvittäminen.

Jokaisen viestin tulee olla perusteltu niin toimittajalle itselleen kuin kuulijalle ja lukijallekin. Perusteet kytkevät viestin ja tarinan kokonaisuuteen, jossa elämme. Näin lukija pystyy muodostamaan mielipiteensä häntä ympäröivästä maailmasta totuuspohjaisesti. Kokonaisuuden ymmärtäminen on tutkinto, jota kaikki opiskelevat elämänsä aikana siihen koskaan valmistumatta. Eivät siis vain toimittajat.

Kuka viestisi kuulee

Viestiä rakennettaessa on aina ajateltava sen yleisöä. Jo retoriikan oppi-isä Aristoteles sen tiesi. On konkretisoitava mielessään yleisön moniäänisyys ja rakennettava viesti tämän tiedostuksen ylle. On kerrottava tarina, jonka Pihtiputaan mummokin ymmärtää. Tämän ohjenuoran on jokainen viestijä jossain vaiheessa elämäänsä kuullut.

Kun yksinkertaistamme viestin mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi, on pysyttävä tiukkana omien motiivien ja taustatietojen suhteen. Kill your darlings on osuva sanonta kuvaamaan toimittajan päivittäistä työtä.

Oppositiosta hallitukseen

Tiedämme, että lyhyet ja ytimekkäät viestit saavat huomiota ja tulevat jaetuiksi. Tiedämme myös, että tämän suuntauksen rinnalle on syntynyt hitaan journalismin liike, joka keskittyy pureutumaan aiheeseen syvemmin.

Eivät vain toimittajat, vaan myös hyvät viestijät tiedostavat, milloin on syytä tuoda viestiä tukevat ja kontekstoivat taustat esiin, vaikka ne eivät kaikille heti aukeaisikaan.

Tämä on tiedostettu riski, jonka idealistinen viestinnän ammattilainen ottaa päivittäin.

Mutta riskejä on otettava.

Ammattilainen, joka luottaa työnsä merkityksellisyyteen ja omaan ammattitaitoonsa uskaltaa tehdä päätöksen, joka ei välttämättä heti näkyisi huimina lukuina somemittareissa. Pitkäjänteinen linja tuottaa tulosta, kun siihen vain itse uskoo ja sitä ylläpitää. Korko kasvaa korkoa.

Teksti: Arda Yıldırım