Matti Saarinen

Matti on monessa liemessä keitetty mitä vaativimpiin viestintähaasteisiin innolla ja kokemuksella tarttuva hallituksemme puheenjohtaja. Kokemusta on Nokiasta, Nesteestä ja 15 vuotta Kreabista. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry palkitsi Matin jo arvostetulla elämäntyöpalkinnolla, mutta Matti ei hellitä, vaan painaa hommia täyttä häkää.

Viestinnän tulee luoda arvoa – ei tuhota sitä eikä jämähtää kulueräksi

Viestinnän merkitys ei ole vähenemään päin. Yhä tärkeämmiksi tulevat viestijät, jotka kykenevät esittämään alati monimutkaisemmiksi käyvät ilmiöt ymmärrettävästi, uskottavasti, kiinnostavasti ja, mikä tärkeintä, hyväksyttävästi.

Kolme sanaa voi vaikuttaa enemmän kuin kirjastollinen väitöskirjoja. Pitkän litanian laadinta on monin verroin helpompaa kuin osuva tiivistys.

Aina tulee ottaa huomioon se, jolle viesti on tarkoitettu. ”Sama viesti kaikille”, on hölmö hokema, jos se ymmärretään kirjaimellisesti.

On viestinnän onnistumisen välttämätön ehto, että se ymmärretään ja siihen luotetaan. Nämäkään eivät vielä riitä, koska kohina on kova – muutkin viestivät – ja pitää erottua. Siksi viestin tulee myös kiinnostaa ja luoda hyväksyntää. Kun nämä kaikki neljä ehtoa toteutuvat, viesti menee perille ja vaikuttaa.

Harmillisen usein yritys- ja muussakin organisaatioviestinnässä käy kuitenkin niin, että mikään näistä ehdoista ei täyty: ei ymmärretä – ei uskota – ei kiinnosta – ei hyväksytä! Silloin investointi viestintään valuu hiekkaan. Silloin se ei lisää yrityksen arvoa vaan tuhoaa sitä.

Viestintä, joka ei luo arvoa, saneerataan ennen pitkää. Huonosta viestinnästä koituvat piilevät kustannukset voivat olla valtavat, jopa kohtalokkaat. Kokonaisia konserneja, valtavien yrityskauppojen toteutuksia on romahtanut kehnoon viestintään: ”Tieto ei kulkenut. Emme ymmärtäneet toisiamme. Työmme tarkoitus jäi epäselväksi. Yrityskulttuurimme olivat vieraita toisilleen …” Tätä kuulee liian paljon, ja se maksaa.

Harvardissa tutkittiin 5 000 yritysfuusiota. Niistä yli 70 prosenttia epäonnistui eli ei saavuttanut määriteltyjä tavoitteita. Epäonnistuneista yli 70 prosenttia kaatui huonoon viestintään.

Viestintä ei ole minkään firman itsetarkoitus, mutta se on nykyaikaisen yrityksen korostuva väline. Siitä pitää huolehtia, sen pitää pystyä suorittamaan.

Onnistunut viestintä on mitä kannattavin investointi. Harvalla teknologisella keinolla pääsee niin nopeasti niin vaikuttaviin tuloksiin. Sana on tunnetusti maailman voimakkain ase.

Kun yrityksen omat viestijät ja ulkoinen kumppani, viestintätoimisto, lyövät viisaat ajatuksensa yhteen, syntyy lähes poikkeuksetta parempaa kuin erikseen tekemällä. Toisella on kaikki tieto, toisella näkemys ja kokemus.