Viisi vinkkiä vastuullisuusviestintään

Vastuullisuusviestintä voi kuulostaa kovin juhlalliselta, jos kyseessä on pieni yritys. Kun liiketoiminnassa otetaan huomioon ympäristö sekä ihmisoikeudet ja toimintaa kehitetään yhä kestävämpään suuntaan, kannattaa siitä kuitenkin kertoa avoimesti.

Kuluttajien valinnoissa näkyvät yhä useammin vastuullisuus ja eettiset arvot. Yritystoiminnassa vastuullisuus merkitsee sitä, että yritys kantaa vastuun yhteiskunnallisissa kysymyksissä ja osoittaa sen toiminnassaan. Vastuullisuusviestinnällä tehdään tätä toimintaa näkyväksi kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. Perustana ovat yrityksen arvot ja se, että liiketoiminnassa pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita.

Olemme laatineet vastuullisuusviestinnän onnistumisen tueksi viiden kohdan suunnitelman, jolla pienikin yritys pääsee alkuun:

 1. Sidosryhmien tunnistaminen.
  Ensimmäisenä tulee selvittää yritykselle tärkeät sidosryhmät. Keiden toimintaan yritys pyrkii vaikuttamaan ja toisaalta: mitkä toimijat vaikuttavat yritykseen? Omia työntekijöitä ei kannata unohtaa, sillä heillä on keskeinen rooli sekä vastuullisuuden toteuttamisessa että siitä viestimisessä.
 2. Arvojen ja tavoitteiden määrittely ja muodostaminen. 
  Jotta voidaan toimia vastuullisesti, tulee määrittää ne arvot ja vastuullisuuden osa-alueet, joita halutaan korostaa. Arvot, joista päätetään viestiä, on määriteltävä selkeästi ja konkretisoitava niin, että sidosryhmät ymmärtävät ne tehokkaasti.
 3. Mitä viestinnän kanavia käytetään? Missä vastuullisuus näkyy?
  Arvot ja tavoitteet tulee ilmaista mielenkiintoisesti ja rohkaisevasti, käytetyt viestintäkanavat huomioiden. On selvitettävä, mitä viestinnän kanavia keskeiset kohde- ja sidosryhmät käyttävät. Lisäksi on pohdittava, missä vastuullisuus kannattaa tuoda esille. Asiakkaille tarjotaan tietoa, joka auttaa ymmärtämään, miten yrityksen tuotteet tai palvelut auttavat heitä olemaan vastuullisempia kuluttajia – olivatpa kyseessä sitten b2b- tai kuluttaja-asiakkaat.
 4. Miten vastuullisuus tulee esille?
  Yrityksen vastuullisuus voi ilmetä kaikessa aina toimitiloista tuotepakkauksiin. Kerro vastuullisuudesta kuvilla, videoilla ja teksteillä. Anna viestille kasvot! Sanomaasi kuunnellaan paremmin, jos kertojana on ihminen. Tunteiden merkitys kannattaa muistaa viestinnässä, sillä pelkkä asiasisältö ei riitä vakuuttamaan. Tässäkin on otettava lähtökohdaksi arvot, jotka ovat yrityksen vastuullisuuden perustana. Ansaittu medianäkyvyys eli journalistiset jutut yrityksen vastuullisesta toiminnasta lisäävät uskottavuutta. Kohderyhmien osallistaminen sitouttaa – mieti, miten saisit kohderyhmäsi osallistumaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
 5. Kriisiviestintäsuunnitelma, seuranta ja kehittäminen.
  Rohkea vastuullisuusviestintä herättää aina uutta keskustelua. Yrityksen toimintaa saatetaan arvostella ja sen vastuullisuutta epäillä. Kriisiviestintäsuunnitelma onkin tärkeä laatia huolella etukäteen. Etenkin sosiaalisessa mediassa mainekohut nousevat ennalta-arvaamatta, ja niihin on reagoitava nopeasti. On kuitenkin tärkeää olla avoin ja rehellinen myös niistä asioista, jotka vielä vaativat kohentamista. Kritiikkiin vastaaminen voi nimittäin tarjota loistavan tilaisuuden kertoa vastuullisuudesta uusille kohderyhmille. Asiakaspalaute, mediaseuranta ja sosiaalisen median monitorointi antavat osviittaa siitä, missä on onnistuttu ja missä on vielä parantamisen varaa. Pidä mielessä, että onnistuneen vastuullisuusviestinnän taustalla ovat aina arvot ja liiketoiminnan kehittäminen vastuullisemmaksi.

Ja sitten vain töpinäksi!