Media ry:n Yrityssafarilaiset

Yrityssafari: mahdollisuus vastavuoroiseen oppimiseen

Helsingin yliopiston viestinnän ainejärjestö Media ry järjestää vuosittain yrityssafariksi kutsutun työelämäjakson, jonka avulla opiskelijat pääsevät tutustumaan lähemmin viestinnän ammattiin.

Yrityssafari?

Kreab on toiminut Median yrityssafarikumppanina useamman vuoden ajan tarjoten harjoittelupaikkoja tulevaisuuden viestijöille. Tänä vuonna safarille osallistui neljä politiikan ja viestinnän opiskelijaa: Amanda Laukkanen, Christa Korhonen, Elisa Seppänen ja Saara Lehtonen.

Kreab tarjoaa uusia kokemuksia

Safarista hyötyvät sekä opiskelijat, että pitkään työelämässä kouliintuneet alan ammattilaiset. Kreabin rohkaiseva tapa osallistaa uudet tulokkaat yhteisönsä aktiivisiksi jäseniksi tarjoaa safarilaisille mahdollisuuden sekä uuden oppimiseen että uusien ajatusten ja ideoiden esittämiseen. Elisa kertoo valinneensa Kreabin yrityssafarikohteekseen etenkin harjoittelun keston vuoksi, “kahdessa viikossa ehtii päästä osaksi toimiston arkea ja tutustua kattavasti viestinnän eri osa-alueisiin aina yritysviestinnästä public affairs-projekteihin”.

Safarilaisten työtehtäviin kuului muun muassa raporttien laatimista, mediaseurantaa, tietojen keräämistä sekä sosiaalisen median takeover. Erilaisten viestinnän tehtävien lisäksi kaksiviikkoinen sisälsi myös aamupalahetkiä ja joogaa osana kreabiittien työyhteisöä. “Pidän erityisen arvokkaana tapaa, jolla Kreab pitää huolta työntekijöistään. Hyvät työolosuhteet ja rento ilmapiiri mahdollistavat intohimoisen ja aktiivisen työskentelyn” toteaa Saara.

Kaksi viikkoa molemminpuolista oppimista

Siinä missä opiskelijoille yrityssafari on loistava mahdollisuus tutustua konkreettisesti tulevaisuuden työelämään ja oppia alan asiantuntijoilta, tarjoaa safari paljon myös työnantajalle. Lauri Hyppölän, Kreabin johtavan viestintäkonsultin ja safarilaisten mentorin mukaan opiskelijat tuovat Kreabin työyhteisöön arvokkaan lisän uusilla näkemyksillään ja ideoillaan. Kreabin näkökulmasta safari on myös loistava mahdollisuus tutustua lähemmin potentiaalisiin harjoittelijoihin “face-to-face kokemus on parempi kuin pelkkä CV ” Lauri jatkaa.

Kreab valitsee safarille 3-4 opiskelijaa. Eri vuosikursseilta tulevien opiskelijoiden on ollut helppo safarin aikana tutustua toisiinsa ja toimia yhtenä ryhmänä, jolloin myös suurempiin asiakokonaisuuksiin ja projekteihin tarttuminen on ollut vaivattomampaa.  “Koska safarilaisia on useampi, vastuita on voitu jakaa jokaisen omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Jokainen on saanut tehdä niitä tehtäviä, joihin on kovin palo.”, Christa sanoo.

Safarilla opiskelijat pääsevät osaksi Kreabin asiakasprojekteja. Vastuuta annetaan heti ensimmäisestä päivästä alkaen, samoin kuin vapautta ja luovuutta toteuttaa annettuja tehtäviä. “Kreabin kulttuuri on hyvin avoin, joka mahdollisti avun pyytämisen keneltä tahansa. Kaikki olivat aina valmiita auttamaan ja kävivät useasti kyselemässä kuulumisia. Jäi hyvä fiilis siitä, että sinua ja ideoitasi arvostetaan ja kuunnellaan.”, Amanda kertoo.

Safarin ehdoton hyöty on sen tarjoamat opit molemmille osapuolille. Käytännön kokemuksen lisäksi opiskelijat saivat varmuutta tarttua työelämän haasteisiin. “Monet aikaisemmin Kreabin safarilla olleet ovat voineet käyttää Kreabia suosittelijana työnhaussa.”, Lauri kertoo. Safarin tehtävissä onnistuminen antaa opiskelijoille itsevarmuutta ja uskoa siihen, että kykyjä ja ominaisuuksia toimia viestinnän ammattilaisena löytyy. Kreabin vuoden 2019 yrityssafarilaiset suosittelevat Kreabia kenelle tahansa, niin yrityssafaria pohtivalle kuin harjoitteluun hakijalle!