Aaro Aalto

Aaro on politiikan tutkimuksen maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa, sivuaineinaan viestintä, tuotantotalous ja kaupunkitutkimus. Hän suhtautuu kiinnostuksella esimerkiksi poliittisiin protesteihin ja ideologioihin sekä tehokkaimpien viestinnän keinojen etsimiseen, joilla vauhdittaa organisaation menestymistä. Aarolla on aiempaa kokemusta viestinnän ja yritysmyynnin tehtävistä työeläke-, puolustus- ja kulutustavara-aloilla.