Ida-Susanna Pöllänen

Ida-Susanna on vaikuttajaviestinnän harjoittelija ja viimeistelee samanaikaisesti maisterintutkintoa Maastrichtin yliopistossa European Public Affairs linjalla. Hänellä on myös kansainvälisten suhteiden kandidaatin tutkinto Varsovan yliopistosta. Ida-Susanna on kiinnostunut niin EU- kuin turvallisuus- ja puolustustuspolitiikasta sekä mahdollisuuksista vaikuttaa yhteiskuntamme osalta tärkeisiin poliittisiin linjauksiin tasa-arvoisuuden toteutumisen näkökulmasta.