Ida-Susanna Pöllänen

Ida-Susanna on vaikuttajaviestinnän asiantuntija ja hänellä on maisterin tutkinto Maastrichtin yliopistosta European Public Affairs linjalta. Kandidaatin tutkinnon hän on suorittanut Varsovan yliopistossa kansainvälisten suhteiden linjalta. Ida-Susannalla on vankka kansainvälinen kokemus ja hän on kiinnostunut niin EU- kuin turvallisuus- ja puolustustuspolitiikasta sekä mahdollisuuksista vaikuttaa yhteiskuntamme osalta tärkeisiin poliittisiin linjauksiin tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta.