Mira Karvonen

Mira on työskentelee viestinnän harjoittelijana ja tekee maisterin tutkintoaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kiinnostuksen kohteina ovat etenkin talous- ja yritysvastuuviestinnän alueet sekä niiden kehityssuunnat tulevaisuudessa. Aiempaa kokemusta löytyy vuosi- ja vastuuraportoinnin sisällöntuotannosta sekä analyysista.