Tiina Elovaara

Tiinan tausta on vahvasti päätöksenteossa ja politiikassa, hän on toiminut aiemmin kansanedustajana sekä työskennellyt Euroopan Parlamentissa. Tiina tuntee poliittisen vaikuttamisen ja viestinnän kuntatasolta kansainvälisille kentille. Tärkeintä Tiinalle on kunnioittava yhteistyö kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden välillä. Monipuolinen kokemus yhteiskunnallisista tehtävistä ja inhimillinen kyky kohdata eri tahoja ja ihmisiä ovat Tiinan vahvuuksia.