Itäinen rantarata

Brändi-ilme ja tapa puhua
Logo
Elementit
Kuvitus
Kutsut
Presentaatiot

 

Suomen rataverkko täydentyy Itäisen rantaradan myötä. Itäinen rantarata
liittää täysin uuden alueen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, edesauttaa
teollisuuden vientiä ja toteuttaa Suomen kasvukäytävää.

Uudelle hankkeelle haluttiin luoda tunnistettava ilme, joka auttaa heitä viestimään omasta asiastaan sekä auttaa ihmisiä hahmottamaan mistä hankkeesta on kysymys.

Tärkeimmät neljä viestiä nostettiin kuvituksina logon rinnalle, hankkeen viestit ovat näin helposti ymmärrettävissä. Kuvituksista ja kuvamaailmasta väreineen tulee esiin Itäisen rantaradan ydinviestit. Nopeutta ja uutta luovassa korostuvat kirkkaus ja positiivisuus, sininen huokuu merellisyyttä ja nostaa esiin reitin satamien varrella, vihreys kuvastaa Suomea ja ympäristöystävällisyyttä.