Kerro itsestäsi enemmän työpaikalla – luo hyvää ilmapiiriä

Onko työpaikalla tarkoituksenmukaista puhua henkilökohtaisista asioistaan?

Toimittaja Hanna Kinnunen tutkii väitöskirjassaan yksityisyyden hallintaa työpaikan vuorovaikutussuhteissa. Tutkimus osoittaa, että henkilökohtaisista asioista kertominen lähentää ja rakentaa luottamusta työntekijöiden välillä sekä motivoi kehittämään yhteistä työsuhdetta.

”Kenenkään ei tarvitse olla työkaverinsa paras kaveri mutta kyllä työnteon tunnelmaa nostattaa se, jos kahvihuoneessa on mukava leppoisa puheensorina ja jutellaan niitä näitä”, Kinnunen sanoo.

Jokaisen työntekijän käytös vaikuttaa siihen, miten hyvin työpaikalla viihdytään. Jokaisella on mahdollisuus omalla viestinnällään vaikuttaa ilmapiiriin. ”Oman itsensä ja oman viestintänsä tiedostaminen, siitä kaikki lähtee”, summaa Kinnunen.