Tuomas Tierala

Tuomas on erikoistunut vaikuttajaviestintään ja strategiseen viestintään. Hänellä on laaja osaaminen energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan saralla. Tuomas johtaa vaikuttajaviestinnän tiimiämme Helsingissä ja työskentelee projekteissa muissa jäsenmaissa. Hän on myös vastuussa laajemmasta asiakkuuksien kehittämisestä ja toimii yhteyshenkilönä Kreabin Brysselin toimistoon.

Kreab ja Icehearts – Yhteistyötä lastensuojelun puolesta

Icehearts on suomalaista lastensuojelutyötä tekevä järjestö, jonka toiminta on kasvanut pienen mittakaavan auttamisesta kansalliseksi ja kansainvälistä tunnustusta saaneeksi organisaatioksi. Erilaisissa syrjäytymisuhissa olevat lapset ovat toiminnan piirissä 12 vuotta kestävän ajanjakson. Syrjäytymistä ja muita siihen liittyviä lieveilmiöitä ennaltaehkäisevä toiminta koskettaa suurta määrää nuoria. Samalla ennaltaehkäisevä työ tukee yhteiskuntaa ja tuo suuria säästöjä.

Sijoitus ennaltaehkäisevään työhön auttaa lapsia ja perheitä korvaamattomalla tavalla. Icehearts toiminta on paljon muutakin kuin pitkäaikainen harrastustoiminta. Se sisältää koulutyön tuen, leirit, tapahtumat, tuen ammatillisissa verkoissa sekä yksilöllisen tuen ja kasvatuskumppanuuden kodin kanssa.

Kreab oli mukana tukemassa Espoon Iceheartsin Pipolätkä-hyväntekeväisyystapahtumaa, jonka suojelijaksi saatiin espoolaisen ja suomalaisen kiekkoilun ikoni Jere Lehtinen. Kreabmedia kävi haastattelemassa Jereä ja kuulemassa lastensuojelutyön tärkeydestä.